Your Happy Family

Barcelona - Sant Just Desvern


GRUPS DE LLIURE ACCÉS SANT JUST (ESCOLA CANIGÓ)

La matrícula inclou maillot, culote, punteres, banda elàstica, corda i bossa esportiva.

GRUP ESPAI ANY NEIXAMENT DIES HORA QUOTA/MES MATRÍCULA INSCRIPCIÓ
Comença a ballar!
Escola Canigó (Sant Just)
2013-2014-2015
Dimarts-Dijous
16:45-17:30
29€
50€
Inscripció
Iniciació 1A
Escola Canigó (Sant Just)
2010-2011-2012
Dimarts-Dijous
16:45-17:45
36€
50€
Inscripció
Iniciació 1B
Escola Canigó (Sant Just)
2010-2011-2012-2013 (2 grups)
Dimarts-Dijous
17:30-18:30
36€
50€
Inscripció
Iniciació 2
Escola Canigó (Sant Just)
2010 endavant (2 grups)
Dimarts-Dijous
18:30-20:00
43€
50€
Inscripció


GRUPS DE LLIURE ACCÉS BARCELONA (ESTACIÓ DEL NORD)

La matrícula inclou maillot, culote, punteres, banda elàstica, corda i bossa esportiva.

GRUP ESPAI ANY NEIXAMENT DIES HORA QUOTA/MES MATRÍCULA INSCRIPCIÓ
Comença a ballar!
CEM Estació del Nord (Barcelona)
2013-2014-2015
Divendres
17:30-18:30
20€
50€
Inscripció
Iniciació 1A
CEM Estació del Nord (Barcelona)
2010-2011-2012
Dilluns-Dimecres
17:30-18:30
36€
50€
Inscripció
Iniciació 2
CEM Estació del Nord (Barcelona)
2009 endavant
Dilluns-Dimecres
17:30-19:00
43€
50€
Inscripció


GRUPS DE LLIURE ACCÉS BARCELONA (BALLCENTRE - C/Sants 82 BARCELONA)

La matrícula inclou maillot, culote, punteres, banda elàstica, corda i bossa esportiva.

GRUP ESPAI ANY NEIXAMENT DIES HORA QUOTA/MES MATRÍCULA INSCRIPCIÓ
Comença a ballar!
Ballcentre (C/Sants 82, Barcelona)
2013-2014-2015
Dilluns
17:30-18:30
20€
Inscripció
Iniciació 1
Ballcentre (C/Sants 82, Barcelona)
2010-2011-2012
Dilluns
17:30-18:30
20€
InscripcióGRUPS D'ACCÉS PER SELECCIÓ

La matrícula inclou maillot, culote, punteres, banda elàstica, corda i bossa esportiva.

GRUP ESPAI ANY NEIXAMENT DIES HORA QUOTA/MES MATRÍCULA INSCRIPCIÓ
Base 1
Consultar (Barcelona)
Segons criteri tècnic
3 dies/set
Consultar
60€
50€
Inscripció
Base 2
Consultar (Barcelona)
Segons criteri tècnic
3 dies/set
Consultar
65€
50€
Inscripció
Perfeccionament 1
Consultar (Barcelona)
Segons criteri tècnic
4 dies/set
Consultar
70€
50€
Inscripció
Perfeccionament 2
Consultar (Barcelona)
Segons criteri tècnic
4-5 dies/set
Consultar
75€
50€
Inscripció
Especialització 1
Consultar (Barcelona)
Segons criteri tècnic
5 dies/set
Consultar
80€
50€
Inscripció
Especialització 2
Consultar (Barcelona)
Segons criteri tècnic
5 dies/set
Consultar
85€
50€
Inscripció

Grups de lliure accés


De P3 a P5.

Desenvolupament motriu, intel·lectual i afectiu mitjançant diversos contes gimnàstics.

Mostra sessió: COMENÇA A BALLAR!

L'estimulació de la psicomotricitat en edats primerenques va estretament relacionada en el desenvolupament del seu intel·lecte. Els principals objectius són:
- Ajudar al nen a conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats d'acció, amb ell i el seu entorn.
- Augmentar el seu potencial en els següents aspectes: físic, intel·lectual i afectiu.
- Millorar el seu autocontrol i les seves relacions interpersonals i amb el medi.
- Col·laborar en l'educació de nens amb problemes d'aprenentatge o de relació, entre d'altres.


De P5 (segons grup) a 3er EP.

Ampliació del desenvolupament motriu mitjançant habilitats gimnàstiques, físiques i expressives.

Mostra sessió: INICIACIÓ 1

Durant aquest primers anys de pràctica a la disciplina de Gimnàstica Rítmica, els/les gimnastes s'enriquiran d'un aprenentatge global i molt educatiu on no només aprendran tècniques concretes de l'esport, sinó diversió, disciplina, hàbits saludables, ... per tal de fer de les nostres petites gimnastes unes grans persones mitjançant una formació integral.


3er EP endavant (2 grups per edat).

Aprofundiment de les habilitats gimnàstiques mitjançant diversos mètodes d'entrenament. Possibilitat de realitzar competicions de caire escolar.

Mostra sessió: INICIACIÓ 2

Els beneficis que aporta la iniciació esportiva i en aquest cas la gimnàstica rítmica són:
- El desenvolupament multilateral i harmònic.
- L'enfortiment de la salut.
- El domini de la tècnica i la tàctica.
- El desenvolupament de les qualitats físiques, morals i volutives, entre d'altres.


Grups d'accés per selecció


A partir de 1r EP.

Grup de gimnastes, seleccionat prèviament, amb unes aptituds clares per la pràctica d'aquest esport.
Ampliació dels requisits, horaris, continguts i exigència per poder optar a la competició.
Primera profundització en la tècnica esportiva per tal d'iniciar-se en les competicions de forma bàsica.

Es realitza un treball amb exigència tot pel gust per l'esport i la pràctica gimnàstica, cercant, en tot moment, una actitud positiva vers l'entrenament.

Edat segons criteri tècnic.

El perfeccionament esportiu centra l'atenció en gimnastes que, hagin passat o no pel grup de Base, tenen un grau d'assoliment alt de la tècnica bàsica. A més, d'igual forma que en el grup de Base, les gimnastes tenen aptituds físiques per la pràctica d'aquest esport. En aquest grup hi ha un augment considerable de les exigències, tant a nivell d'hores, de continguts i objectius.

Aquest grup són gimnastes que s'iniciaran en competicions de més exigència i és per això que la seva preparació ha de ser més elevada.
Edat segons criteri tècnic.

L'especialització esportiva és l'últim esglaó de camí cap al rendiment esportiu.
Grup format per gimnastes, generalment provinents del grup de perfeccionament.
La pràctica esportiva per aquestes gimnastes es centra en l'eficiència i eficàcia màxima de cada gest tècnic.
La preparació ha de ser global, a nivell físic, a nivell mental i intel·lectual.

Les gimnastes participen a campionats del més alt nivell estatal segons decisió tècnica.